PARADOKS ZWIĄZKÓW 👥

” Kazali nam uwierzyć, że każdy z nas jest połową pomarańczy, że życie ma sens wtedy, gdy się znajdzie jej drugą połówkę. Nie powiedzieli, że rodzimy się jako całość, kompletni i że nikt w naszym życiu nie powinien odpowiadać za to, by wypełnić to, czego nam brakuje. “John Lennon Czy zastanawialiście się kiedyś, czemu rzeczywistość […]

Czy mamy wybór?

Ileż razy wykonując ustawienia, widziałem jak jesteśmy uwikłani w losy innych. Tych którzy tragicznie odeszli, bądź tych, którzy ponieśli jakąś stratę lub zostali wykluczeni. Z głębokiej miłości lub potrzeby, wyrównania identyfikujemy się z nimi, nieświadomie podążając za ich losem, a tym samym odwracając się od życia – ku śmierci, ku stracie, ku niespełnieniu. Czy możemy […]