Czy mamy wybór?

Ileż razy wykonując ustawienia, widziałem jak jesteśmy uwikłani w losy innych. Tych którzy tragicznie odeszli, bądź tych, którzy ponieśli jakąś stratę lub zostali wykluczeni. Z głębokiej miłości lub potrzeby, wyrównania identyfikujemy się z nimi, nieświadomie podążając za ich losem, a tym samym odwracając się od życia – ku śmierci, ku stracie, ku niespełnieniu. Czy możemy […]